O-0499

Zdjęcie
O-0499
Symbol / nazwa O-0499
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 85 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis