O-0498

Zdjęcie
O-0498
Symbol / nazwa O-0498
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 80 x 5.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis