O-0497

Zdjęcie
O-0497
Symbol / nazwa O-0497
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 76 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis