O-0495

Zdjęcie
O-0495
Symbol / nazwa O-0495
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 74 x 8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis