O-0490

Zdjęcie
O-0490
Symbol / nazwa O-0490
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 69.4 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis