O-0489

Zdjęcie
O-0489
Symbol / nazwa O-0489
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 69.4 x 2.8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis