O-0484

Zdjęcie
O-0484
Symbol / nazwa O-0484
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 67.1 x 4.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis