O-0482

Zdjęcie
O-0482
Symbol / nazwa O-0482
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 65 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis