O-0479

Zdjęcie
O-0479
Symbol / nazwa O-0479
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 62 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis