O-0471

Zdjęcie
O-0471
Symbol / nazwa O-0471
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 56 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis