O-0469

Zdjęcie
O-0469
Symbol / nazwa O-0469
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 55 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis