O-0467

Zdjęcie
O-0467
Symbol / nazwa O-0467
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 54.5 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis