O-0456

Zdjęcie
O-0456
Symbol / nazwa O-0456
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 43.2 x 5.7
Materiał NBR80A
Typ O
Opis