O-0452

Zdjęcie
O-0452
Symbol / nazwa O-0452
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 47.69 x 2.62
Materiał NBR70A
Typ O
Opis