O-0443

Zdjęcie
O-0443
Symbol / nazwa O-0443
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 44 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis