O-0438

Zdjęcie
O-0438
Symbol / nazwa O-0438
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 82.5 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis