O-0383

Zdjęcie
O-0383
Symbol / nazwa O-0383
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 22 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis