O-0347

Zdjęcie
O-0347
Symbol / nazwa O-0347
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 27.5 x 1.7
Materiał NBR80A
Typ O
Opis