O-0332

Zdjęcie
O-0332
Symbol / nazwa O-0332
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 59 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis