O-0324

Zdjęcie
O-0324
Symbol / nazwa O-0324
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 220 x 6.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis