O-0319

Zdjęcie
O-0319
Symbol / nazwa O-0319
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 285 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis