O-0318

Zdjęcie
O-0318
Symbol / nazwa O-0318
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 76 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis