O-0296

Zdjęcie
O-0296
Symbol / nazwa O-0296
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 103.2 x 3.58
Materiał NBR70A
Typ O
Opis