O-0291

Zdjęcie
O-0291
Symbol / nazwa O-0291
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 130 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis