O-0273

Zdjęcie
O-0273
Symbol / nazwa O-0273
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 74 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis