O-0257

Zdjęcie
O-0257
Symbol / nazwa O-0257
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 49 x 1.7
Materiał NBR80A
Typ O
Opis