O-0251

Zdjęcie
O-0251
Symbol / nazwa O-0251
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 34.6 x 1.8
Materiał SM-250
Typ O
Opis