O-0249

Zdjęcie
O-0249
Symbol / nazwa O-0249
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 19 x 3.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis