O-0247

Zdjęcie
O-0247
Symbol / nazwa O-0247
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 65 x 6.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis