O-0241

Zdjęcie
O-0241
Symbol / nazwa O-0241
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 269 x 3.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis