O-0240

Zdjęcie
O-0240
Symbol / nazwa O-0240
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 315 x 7.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis