O-0237

Zdjęcie
O-0237
Symbol / nazwa O-0237
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 209 x 3.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis