O-0236

Zdjęcie
O-0236
Symbol / nazwa O-0236
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 153 x 7
Materiał SM-250
Typ O
Opis