O-0227

Zdjęcie
O-0227
Symbol / nazwa O-0227
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 52.2 x 5.7
Materiał NBR80A
Typ O
Opis