O-02217

Zdjęcie
O-02217
Symbol / nazwa O-02217
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 52 x 2.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis