O-0221

Zdjęcie
O-0221
Symbol / nazwa O-0221
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 89 x 5.7
Materiał NBR80A
Typ O
Opis