O-0216

Zdjęcie
O-0216
Symbol / nazwa O-0216
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 76 x 5.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis