O-0213

Zdjęcie
O-0213
Symbol / nazwa O-0213
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 63 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis