O-0206

Zdjęcie
O-0206
Symbol / nazwa O-0206
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 74.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis