O-0202

Zdjęcie
O-0202
Symbol / nazwa O-0202
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 54.2 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis