O-0174

Zdjęcie
O-0174
Symbol / nazwa O-0174
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 205 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis