O-0149

Zdjęcie
O-0149
Symbol / nazwa O-0149
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 110 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis