O-0146

Zdjęcie
O-0146
Symbol / nazwa O-0146
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 105 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis