O-0144

Zdjęcie
O-0144
Symbol / nazwa O-0144
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 103 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis