O-0131

Zdjęcie
O-0131
Symbol / nazwa O-0131
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 79 x 5.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis