O-0129

Zdjęcie
O-0129
Symbol / nazwa O-0129
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 78 x 10
Materiał NBR70A
Typ O
Opis