O-0084

Zdjęcie
O-0084
Symbol / nazwa O-0084
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 40 x 2.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis