O-0077

Zdjęcie
O-0077
Symbol / nazwa O-0077
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 36.6 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis