O-0075

Zdjęcie
O-0075
Symbol / nazwa O-0075
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 34.2 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis