O-0012

Zdjęcie
O-0012
Symbol / nazwa O-0012
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 9.6 x 2.4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis